video-animatie

Informatieve video

SMWO | Uitleg nieuwe Organisatiestructuur

Stichting Werk en Maatschappelijk Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) heeft in 2020 een nieuw meerjaren beleidsplan gemaakt. Een belangrijk onderdeel hiervan is de nieuwe organisatiestructuur. Om deze voor iedereen helder en inzichtelijk te maken is gekozen voor een video-animatie waarin de structuur op een speelse manier uiteen wordt gezet en de kijkers direct de gezichten bij de functies kennen.

bekijk
Video afspelen