Video

Uitleg nieuwe organisatiestructuur

SMWO

Stichting Werk en Maatschappelijk Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) heeft in 2020 een nieuw meerjaren beleidsplan gemaakt. Een belangrijk onderdeel hiervan is de nieuwe organisatiestructuur. Om deze voor iedereen helder en inzichtelijk te maken is gekozen voor een video-animatie waarin de structuur op een speelse manier uiteen wordt gezet en de kijkers direct de gezichten bij de functies kennen. 

Video afspelen

Opdrachtgever

SMWO staat voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen. We gaan uit van het probleemoplossend vermogen van mensen en verbinden daarom de kwetsbare en krachtige burgers in wijken en dorpen. We zijn faciliterend, ondersteunend, verbindend en werken prikkelend om talenten aan te boren en sociale netwerken te bouwen. De combinatie van maatschappelijk werk en welzijn zorgt dat SMWO zowel individuele als collectieve ondersteuning kan bieden. SMWO verbindt kwetsbare én krachtige burgers met elkaar, waarmee onze rol als facilitator en ondersteuner van maatschappelijk werk en welzijn tot uitdrukking komt.

SMWO
‘s-Heer Elsdorpweg 12
4461 WK Goes
Telefoon: (0113) 277 111
www.smwo.nl